Reklamácie a vrátenie tovaru | Layette

Reklamácie a vrátenie tovaru

Vrátenie produktov:
 
V súlade s platnými predpismi máte právo do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednaného tovaru ho vrátiť bez udania dôvodu v rámci odstúpenia od zmluvy v súlade so všeobecnými zásadami vyplývajúcimi z ust. uzatváranie zmlúv na diaľku. Toto sa vzťahuje len na spotrebiteľský predaj, a teda len na predaj fyzickej osobe, ktorá nakupuje na účely nesúvisiace s odbornou alebo podnikateľskou činnosťou.
 
Vrátený produkt nenesie stopy používania - každý prvok musí byť kompletný a továrensky zabalený, tovar dodaný v originálnom obale v nezmenenom stave. Ak táto podmienka nebude splnená, produkt nebude akceptovaný.
 
Ak ste pri nákupe nad 30 Eur použili bezplatnú dopravu a tovar vraciate, pričom si ponecháte iba časť objednávky, ktorej hodnota nepresahuje túto sumu, od sumy splatnej za objednávku odpočítame náklady na dopravu vyplývajúce z objednávky. 
 
Náklady na vrátenie tovaru znáša odosielateľ.
 
 
Ak chcete vrátiť produkt:
 
Zakúpený tovar zašlite späť v nepoškodenom stave a v pôvodnom obale s celým obsahom.
K balíku priložte písomné vyhlásenie (vzor vyhlásenia), v ktorom uvediete vôľu produkt vrátiť, ako aj číslo účtu, na ktorý budú vrátené peniaze.
Do 3 pracovných dní od prijatia Vašej zásielky skontrolujeme stav doručeného produktu (či nejaví známky používania, či nie je poškodený alebo zničený, či je v originálnom obale s celým obsahom).
Ak nezaznamenáme žiadne poškodenia, pošleme vám na vašu e-mailovú adresu informáciu, že vrátenie produktu bolo schválené. Peniaze budú vrátené na priložené číslo účtu do 14 dní od prijatia balíka. V prípade platby platobnou kartou bude vrátenie peňazí vrátené na kartu.
 
 
V prípade odmietnutia vrátenia vášho produktu (z dôvodu poškodenia produktu alebo známok používania) vám zašleme informáciu o odmietnutí vrátenia produktu na uvedenú e-mailovú adresu. Tovar pošleme späť na uvedenú spiatočnú adresu do 7 pracovných dní, pričom pokryjeme náklady na dopravu.